Planforslag mv.

Rambøll Nyvig: Forslag til vejføring af forlængelse af Lendrumvej mod Stevnsvej. November 2007

Vejføringsforslag 1

Vejføringsforslag 2

Vejføringsforslag 3

Forslag til vejprofiler


Omdannnelse af Kystvejen til 2 minus 1 vej. Dokumenter fremlagt på Plan-og Teknikudvalgets møde den 26.9. 2017:


Anlægsoverslag hovedforslag. Fuldt slidlag.

Anlægsoverslag hovedforslag. Slidlag ny vejkasse.


Forslag til linjeføring af de enkelte afsnit af Kystvejen:


Afsnit 1 - 2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  - 8  - 9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS