Bliv medlem

BLIV MEDLEM!

Hvis du ejer en ejendom, der grænser op til Kystvejen, og finder, at de nuværende forhold omkring vejens udformning og trafikkens afvikling er utilfredsstillende, bør du slutte op om Grundejerforeningen Kystvejen. Kun gennem et stort medlemstal kan vi påvirke de kommunale beslutningstagere med fornøden vægt.


Indmeldelse er meget enkel:


Du betaler 125 kr. til foreningens MobilePay Box nr. 0532BU med angivelse af navn og adresse på Kystvejen og anfører: Kontingent 2023-24.


Har du ikke MobilePay, kan betaling, med de samme angivelser, også ske til foreningens bankkonto: reg. nr. 1551 konto nr. 60087245 hos Danske Bank.                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS