Debat

 

DEBAT OM KYSTVEJEN

 

 

Hvis du har ideer eller forslag vedrørende den fremtidige udformning af Kystvejen og de tilgrænsende områder, vil vi gerne bringe dem her på hjemmesiden. Det samme gælder kritik af allerede fremførte synspunkter. Det er ikke nogen betingelse for deltagelse i debatten, at man er medlem af Grundejerforeningen Kystvejen eller bor i nærområdet. Det er tilstrækkeligt, at man er interesseret i emnet.

 

Indlæg skal være forsynet med indsenderens navn og adresse og må ikke være af injurierende karakter eller indeholde ord og vendinger, der i almindelighed anses for at være anstødelige.

 

 

Indlæg kan sendes til foreningens e-mailadresse:  info@kystvejen.org

 

 

Bemærk venligst: Debatindlæg udtrykker ikke  nødvendigvis Grundejerforeningen Kystvejens holdning.

 

Debatindlæg af Oscar Larsen, Kystvejen 78, vedrørende overførsel af et område langs kysten i Strøby Egede fra sommerhusområde til helårsområde. Januar 2019. 

 


                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS