Hjem

                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS


Grundejerforeningen Kystvejen  blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 23.august 1998 med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser over for myndigheder og foreninger. Disse interesser vedrører den fysiske planlægning både på selve Kystvejen og andre steder i lokalområdet, i det omfang en sådan planlægning har indvirkning på forholdene omkring Kystvejen. Foreningen har især beskæftiget sig med trafikforholdene på Kystvejen, som i dag må anses for helt utilfredsstillende både ud fra en sikkerhedsmæssig og miljømæssig vurdering.

For blot få år siden var det vanskeligt at skabe tilstrækkelig politisk lydhørhed for problemerne omkring Kystvejen. Takket være foreningens ihærdige indsats er det efterhånden lykkedes at skabe forståelse for, at problemerne omkring Kystvejen ikke alene er et spørgsmål om større eller mindre livskvalitet for denne vejs beboere. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om borgernes adgang til udnyttelse af en af kommunens mest værdifulde rekreative ressourcer.  I dag er det store flertal af borgerne henvist til at betragte Kystvejen gennem en bilrude. Færdsel til fods eller på cykel er nemlig forbundet med stor risiko. Vi arbejder på, at Kystvejen bliver sikker at færdes på også for de bløde trafikanter.